Jesse`夕泽

汉族,潮汕人现居深圳。平面设计师、品牌设计师、字体设计师。
从业多年,专注于视觉设计,书籍装帧,包装设计及字体等平面设计相关类型!
其设计作品多被机构及著名企业所认可!
先后从事地产营销、公关传媒、杂志媒体、品牌设计、电子商务等领域。
曾服务:光谷联合、华润置地、杭州银行、招商蛇口、怡宝纯净水、魔力饮料、合美术馆、
……等企业品牌。

-------------------------------------------------- ---------------------------
> UEhtml高级推荐设计师
> 艺酷推荐设计师
> 多次入选古田路原创优秀作品会员
> 部份作品授权予腾讯官方使用
-------------------------------------------------- ---------------------------
QQ/微信:545 431 057